I 2 4. Принципи та методи дослідження сучасної психології реферати та учбові матеріали на um.co.ua

Особливості уваги – ступінь активності зосереджування на предме­тах та явищах, ступінь відволікання, коливання зосередженості, розпо­ділу уваги між кількома об’єктами та різновидами діяльності. Виконання цієї вимоги досягається за рахунок того, що в кожнім тесті вміщено різні за змістом і формою подачі завдання, завдяки чому в одних досліджуваних з’являються можливості виконати одні завдання, а в інших – інші. Деякі дослідження особливостей особистості тривали десятиліттями. Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез зафіксованих даних. Однак наукова психологія не може обмежуватися самим лише описанням психологічних фактів, хоч би якими цікавими вони були, їх треба пояснювати.

конкретні наукові методи психології

Інструкція примусова жорстко регламентує категорії відповідей, з яких випробуваний може вибрати певну кількість, зазвичай – один. Найчастіше система передбачених відповідей представлена парою альтернативних варіантів («так – ні», «бачу – не бачу» і т. п.). У цих випадках звичайно застосовується третій тип тестів – проективние. У основі таких тестів лежить механізм проекції, згідно з яким власні якості, що неусвідомлюються, особливо недоліки, людина схилена приписувати іншим https://www.0564.ua/list/424517 людям. Проективние тести призначені для вивчення психологічних і поведенческих особливостей людей, зухвалих негативне відношення. Застосовуючи тести подібного роду, про психологію випробуваного судять на основі того, як він сприймає і оцінює ситуації, психологію і поведінку людей, які особові властивості, мотиви позитивного або негативного характеру він ним приписує. Психологія, як і кожна наука, користується цілою системою різних приватних методів, або методик.

Пояс для фітнесу — навіщо потрібен атлетичний пояс у фітнесі? Огляд кращих варіантів для талії

Інформації, належної подальшому уточненню і обробці. Її явища настільки складні і своєрідні, настільки важкодоступні для вивчення, що протягом всієї історії цієї науки її успіхи безпосередньо залежали від досконалості вживаних методів дослідження. Згодом в ній виявилися інтегрованими методи самих різних наук. Це – методи філософії і соціології, математики і фізики, інформатики і кібернетика, фізіологія і медицина, біологія і історія, ряд інших наук. Методи наукових досліджень – це ті прийоми і кошти, за допомогою яких вчені отримують достовірні відомості, що використовуються далі для побудови наукових теорій і виробітку практичних рекомендацій. Сила науки багато в чому залежить від досконалості методів дослідження, від того, наскільки вони валидни і надійні, як швидко і ефективно дана галузь знань здатна сприйняти і використати у себе все саме нове, передове, що з’являється в методах інших наук. Там, де це вдається зробити, звичайно спостерігається помітний прорив уперед в пізнанні світу.

Методи Психологічного дослідження

Для виводу теорем з аксіом (і взагалі одних формул з інших) формуються спеціальні правила виводу. Аксіоматичний метод є лише одним з методів побудови наукового знання. Звідси, метод ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з гіпотез та інших посилань, істинне значення яких невідоме. А це означає, що умовивід, отриманий на основі даного метода, буде мати лише вірогіднійсний характер. Передумовою даного метода є сходження від чуттєво-конкретного до абстрактного, виокремлення у мисленні окремих сторін предмета та їх «закріплення» у відповідних абстрактних визначеннях. Кожен з названих видів спостереження має свої переваги і недоліки, свої особливості, завдяки яким дослідник може отримати найбільш повні і достовірні дані. У той же час в психології організація процесу спостереження представляє особливу складність, оскільки його результати залежать від особистості спостерігача, його установок і відносини до спостережуваних явищ.

Емпіричні методи отримання фактичних даних про психіку

Дослідження гендерних особливості вияву депресивного стану в пубертатний період. Рекомендації підліткам і батькам по подоланню даного психічного розладу. Неправильно було б недооцінювати значення фізіологічних методик в психологічному дослідженні. Зокрема, павловская методика умовних рефлексів є могутнім засобом аналізу чутливості. Діагностичний етап умовно складається з двох фаз. Під час першої фази консультант збирає необхідну інформацію про проблему клієнта і про нього самого, надаючи йому можливість “виговоритися”, одночасно тестуючи його; працює зі скаргою клієнта і пропонує йому власні інтерпретації. Під час другої фази психолог і клієнт визначають бажаний результат і разом формулюють його у формі запиту.